77 436 92 05
poczta@elmont.net.pl
ul. Prężyńska 2,
48-200 Prudnik

 

Poniżej przedstawiamy państwu pełen zakres usług w branży elektroenergetycznej oferowany przez naszą firmę : instalacje elektryczne w obiektach budowlanych w tym:

  • instalacje oświetleniowe
  • instalacje siłowe
  • instalacje wykrywania i sygnalizacji pożaru
  • instalacje alarmowe i kontroli dostępu
  • instalacje monitoringu
  • instalacje odgromowe
 • sieci elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia w tym:
  • linie kablowe niskiego i średniego napięcia
  • linie napowietrzne niskiego i średniego napięcia
  • sieci teletechniczne
 • pomiary sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych w tym:
  • pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli
  • pomiary samoczynnego szybkiego wyłączenia zasilania
  • pomiary wyłączników różnicowoprądowych
  • pomiary natężenia oświetlenia
  • pomiary kabli i urządzeń średniego napięcia
 • projektowanie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych bez ograniczeń
 • kierowanie i nadzór nad robotami elektroenergetycznymi bez ograniczeń