77 436 92 05
poczta@elmont.net.pl
ul. Prężyńska 2,
48-200 Prudnik

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ELMONT”
B. Mulik B. Kowal Spółka komandytowo-akcyjna,
ul. Prężyńska 2, 48-200 Prudnik,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY W OPOLU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000961318,
NIP 7551812401, kapitał zakładowy w wysokości 50 000 złotych (wpłacony w całości)