77 436 92 05
poczta@elmont.net.pl
ul. Prężyńska 2,
48-200 Prudnik

 

W ramach usług związanych z instalacjami fotowoltaicznymi oferujemy:

 • Wizualizacje instalacji fotowoltaicznych:
   • Rozmieszczenie paneli PV
   • Analiza zacienień
   • Szacowany roczny uzysk
 • Dobór elementów instalacji fotowoltaicznej:
   • Konstrukcja: wolnostojąca, na dachy płaskie, na dachy skośne
   • Panele fotowoltaiczne, falownik
   • Przewody po stronie DC oraz AC
   • Zabezpieczenia po stronie DC oraz AC
 • Wycena instalacji fotowoltaicznej
 • Montaż instalacji fotowoltaicznej
 • Pomiary instalacji fotowoltaicznych
 • Monitoring instalacji fotowoltaicznej
 • Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej
 • Zgłoszenie instalacji do właściwego Zakładu Energetycznego
 • Pomoc z wypełnieniem wniosku o dotację 'Mój prąd'